Възрожденски къщи

Здравейте!

Няма българин или чужденец, минал през страната ни, който да не е посетил някой от градовете на Българското Възраждане - Трявна , Копривщица , Пловдив, Велико Търново, Несебър, Созопол . Атмосферата и духа, който грабва всеки, се дължи на майсторството на строителя да овладее пространството, както и на естествения баланс на форми и детайли, стигнали до съвършенство . Този тип архитектура е характерен за България, Северна Гърция, Албания, Македония и Мала Азия.

Проектиране и строителство

България е вече член на Европейския съюз и тепърва ще се преосмислят приоритетите в икономиката и живота на страната ни. С красивата си природа, климата си и уникалната си традиционна архитектура, България все повече се оформя като една магнетична рекреативна зона на Европа. С времето все повече обществените нагласи се оформят като един въпрос: „Може ли днес да се проектира и строи така , че сградите да имат същото това излъчване като от времето на Българското Възраждане, без да се изгуби удобството на съвременното жилище и предимствата на днешните технологии.”

Нашият отговор е на този въпрос е „ДА!” и това се вижда ясно от построените от нас и с наше участие сгради. Естествените материали - камъка и дървото - са това, върху което трябва да се постави акцента и то не само като декоративно външно оформяне, но и като начин на строителство, макар че автентичното излъчване и атмосфера се постигат с нещо ПОВЕЧЕ от това.

Това „ПОВЕЧЕ” е нашата професионална тайна!

инж. Георги Шишманидов